Industri Anlæg

Anlægget til bl.a. industri, landbrug og institutioner

Det professionelle Biobrændselsanlæg der automatisk brænder træpiller, korn og flis samt en stor del af de øvrige Biobrændsler på markedet. Brugervenlig iltstyring med alle relevante funktioner, herunder faste programmer til træpiller, korn og flis

CS anlægget skal tilsluttes en ekstern silo via en transportsnegl.