Gasforbrug (m³ pr. år)
Gaspris (kr pr m³)
Træpillepris (kr pr kg)


Beregnet kedelydelse (kW)
Beregnet udgift til gas(kr pr år)
Beregnet udgift til træpiller (kr pr år)
Beregnet besparelse pr år

Beregn i forhold til gas

Her kan du finde den nødvendige kedelstørrelse (kedelydelse) ud fra dit årlige gasforbrug.

Hvis ikke det årlige gasforbrug er kendt, kan du finde den nødvendige kedelstørrelse ud fra boligens areal og alder.