Find kedelstørrelse ud fra boligens areal og alder

Opvarmet boligareal

75% dækning af det dimensionerede varmetab i boliger bygget efter 1985

Boliger bygget efter 1985

Boliger
bygget før 1920

 

Kedelydelse
(kW)

Kedelydelse (kW)

Kedelydelse (kW)

100

6

10

16

200

13

16

31

300

17

24

45

400

23

30

60

500

28

37

75

600

33

45

90

Kilde: Teknologisk Institut,
Installationsvejledning for biobrændselskedler, oktober 2000

Find kedelstørrelse ud fra boligens areal og alder

Her kan du finde den nødvendige kedelstørrelse (kedelydelse) ud fra dit årlige olieforbrug eller årlige gasforbrug


Hvis ikke det årlige olie/gasforbrug er kendt, kan du finde den nødvendige kedelstørrelse ud fra boligens areal og alder

Find kedelstørrelse ud fra boligens areal og alder

Ud fra husets alder og det ønskede opvarmede areal, kan den nødvendige kedelstørrelse aflæses i nedenstående tabel. Anslået effekt til varmt brugsvand og tab (2 kW) er medregnet.

Tabellen viser den nødvendige kedelydelse både for et hus, der opfylder bygningsreglementets krav til isolering, og for det ældre og dårligt isolerede hus.

Hvis et oliefyr indgår i installationen, kan det anvendes som reserve i særligt belastede situationer. I dette tilfælde kan kedlen underdimensioneres til f.eks. 75% af det dimensionerede varmetab (nedre grænse).

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok