TwinHeat DKTwinHeat SETwinHeat NOTwinHeat UKTwinHeat IRTwinHeat DETwinHeat CHTwinHeat FRTwinHeat ESTwinHeat FITwinHeat CATwinHeat NLTwinHeat US
 

 Find kedelstørrelse ud fra boligens areal og alder

Opvarmet boligareal

75% dækning af det dimensionerede varmetab i boliger bygget efter 1985

Boliger bygget efter 1985 

Boliger
bygget før 1920 

 

Kedelydelse
(kW)
 

Kedelydelse (kW) 

Kedelydelse (kW) 

100 

10 

16 

200 

13 

16 

31 

300 

17 

24 

45 

400 

23 

30 

60 

500 

28 

37 

75 

600 

33 

45 

90 

Kilde: Teknologisk Institut,
Installationsvejledning for biobrændselskedler, oktober 2000 

 

Find kedelstørrelse ud fra boligens areal og alder

Her kan du finde den nødvendige kedelstørrelse (kedelydelse) ud fra dit årlige olieforbrug eller årlige gasforbrug


Hvis ikke det årlige olie/gasforbrug er kendt, kan du finde den nødvendige kedelstørrelse ud fra boligens areal og alder

 

Find kedelstørrelse ud fra boligens areal og alder

Ud fra husets alder og det ønskede opvarmede areal, kan den nødvendige kedelstørrelse aflæses i nedenstående tabel. Anslået effekt til varmt brugsvand og tab (2 kW) er medregnet.

Tabellen viser den nødvendige kedelydelse både for et hus, der opfylder bygningsreglementets krav til isolering, og for det ældre og dårligt isolerede hus.

Hvis et oliefyr indgår i installationen, kan det anvendes som reserve i særligt belastede situationer. I dette tilfælde kan kedlen underdimensioneres til f.eks. 75% af det dimensionerede varmetab (nedre grænse).


  Opnå store tilskud på energibesparelser. Kontakt 98645222 Video: er du også træt?  

LogIn